Fyns Numismatiske Forening Odense

Foreningssamarbejder

Med flere klubber har vi et samarbejde om udveksling af klubblade. Her fra FNF kan vi ikke længere påtage os at tilsende jer klubblade, da vi jo nu er blevet digitale. I er dog meget velkommen til at udskrive vores auktionsliste og uddele denne i jeres respektive klub.

Vi gør også gerne reklame for jeres forenings hjemmeside eller fremhæve hvem der kan kontaktes om klubblad.

Sydfyns Møntklub : Formand Marcel S. Andreasen serano76@gmail.com tlf. 22977525 Hjemmeside: http://sydfynsmontklub.weebly.com

Møntklubben Vest Fyn: www.mkvf.dk

Odsherred møntklub. Kontakt: omk@nyka.dk

Ålborg møntsamler forening: Hjemmeside: http://www.aalmf.dk/

En god side at få kontakt med andre møntklubber er på

Her kan du se rigtig mange klubber med henvisning til kontaktperson eller hjemmeside.