Fyns Numismatiske Forening Odense

Møntkøb og indlevering

Møntkøb

Foreningen køber også mønter, sedler og medaljer med henblik på salg på vore auktioner.

Som udgangspunkt kan de effekter du ønsker at sælge forevises foreningen på en klubaften i vores mødelokaler "HUSET" på Skt. Jørgens Engen 4 - Vi henstiller til, at det helst sker før mødet ca. kl. 18.30. Se mødedatoer på forsiden.

Du kan også vælge at lade effekterne sælge på auktion. Dette kræver så medlemskab af foreningen á kr. 125,-

Skal vi derimod rykke ud og besigtige hjemme hos dig, tager vi et gebyr på kr. 125,- der dog refunderes, hvis der kommer en handel i hus.

Du kan skrive direkte til foreningen på nedenstående mail.

Møntindlevering til auktion

Møntindlevering

Har du tænkt dig at sælge nogle af dine mønter på vore auktioner, skal vi bede dig benytte følgende nedenstående liste.

Følg link og du får et udskrifts venligt eksemplar af siden: http://kortlink.dk/c88s